EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24

Chasing Love (2024) เหาะเหินเคียงคู่หงส์ ซับไทย เรื่องราว พระสนมหนานซื่อแห่งราชวงศ์อู่ ระหว่างสงครามเกิดกระทบต่อครรภ์ทำให้คลอดก่อนกำเนิด ชีวิตตกอยู่ในอันตราย เพื่อช่วยชีวิตของคนรัก จักรพรรดิชางหานอวี้ได้ทำสัญญากับมหาปุโรหิต โดยนำเสี่ยวเฟิ่งหวงบุตรีเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนพาหนานซื่อไปสู่มิติใหม่เพื่อทำลายคำสาปอายุสั้น

ซึ่งชาติแรกเป็นคุณชายตระกูลใหญ่กับภรรยาที่ถูกทอดทิ้งในจวนหลังใหญ่ อีกชาติเป็นคุณหนูผู้ถูกประคบประหงมอย่างดีกับราชบุตรเขยชาวบ้านธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นตระกูลร่ำรวยที่มากด้วยแผนการหรือความวุ่นวายในราชสำนักที่ซับซ้อน

และไม่สนว่าทั้งสองจะยังมีความทรงจำเมื่อชาติก่อนหรือไม่ แต่ท้ายสุดชางหานอวี้และหนานซื่อก็เห็นอีกฝ่ายสำคัญที่สุด ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และใช้วิธีของตนเองปกป้องช่วยเหลือคนที่ตนรัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง