EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12

The Prosecutor and His Cases (2024) สือจวิ้นเฟิงยอดอัยการ ซับไทย เรื่องราว อัยการสือจวิ้นเฟิงและผู้ช่วยเฉินเสวี่ยถูกลดขั้นลงไปอยู่ระดับท้องถิ่น จากการทำคดีให้ธุรกิจเครื่องดื่มใส่ยาเสพติดถูกลงโทษ ให้พวกผู้หญิงไม่ถูกแอบมอง ให้ตุลาการฉ้อฉลต้องรับโทษ ให้นักเรียนไม่ต้องมัวเมาไปกับห้องปริศนาที่น่ากลัว ช่วยเหลือลูกความที่หย่าร้างไม่สำเร็จได้สร้างครอบครัว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง